Cập nhật tháng 9-2017 Dự án PTC II: Highway Capital


Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital

Dự án nhận được đăng ký đầu tư từ hơn 100 nhà đầu tư và khoảng 60 nhà đầu tư đã hoàn tất chuyển vốn đầu tư.  Gần 40 bộ đơn đầu tư định cư I-526 đã nộp vào cục di trú.  Dự án nhận được phê duyệt cho bộ đơn I-526 đầu tiên với thời gian thụ lý kỷ lục là 5.3 tháng; nhà đầu tư đầu tiên của dự án nộp bộ đơn I-526 vào tháng 5. 2017.

Tính đến cuối tháng 8 năm 2017, PTC đã chi trả $435.5M cho các công trình xây dựng. Con số này tương đương với 5,752 việc làm ổn định cần thiết để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm trong quá trình nộp đơn I-829 của 575 nhà đầu tư đầu tiên.

 

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!