Cập nhật phê duyệt hồ sơ I-526 từ dự án Septa


Tính đến 11 tháng 9. 2017 , dự án nhận được 129 phê duyệt I-526 với không hồ sơ định cư nào có vấn đề. Thời gian thụ lý trung bình trong khoảng 9.91 tháng.

Dự án Septa, tính đến tháng 6.2017, hơn $140.4 triệu vốn đã đưa vào sử dụng, chiếm 17.3% tổng giá trị dự án. Điều này có nghĩa là theo nghiên cứu ảnh hưởng kinh kế được Cục di trú USCIS phê duyệt cho dự án thì tổng số 1,469 việc làm toàn thời gian đã tạo ra cho 146 nhà đầu tư đầu tiên của dự án,

Theo tin từ DVRC

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!