Cập Nhật Các Dự Án Charter School (Phần 2)


Trường bán công Charter School là các trường cấp mẫu giáo, tiểu học và trung học được xây và quản lý bởi tư nhân nhưng được cấp vốn điều hành và quản lý giám sát bởi chính phủ. Trường bán công đầu tiên được thành lập tại Mỹ năm 1991. Mục tiêu của mô hình là tăng cường hiệu quả của khối tư nhân đồng thời cân đối bởi việc giám sát và hỗ trợ vốn điều hành từ chính phủ nhằm tạo ra một mô hình giáo dục hiệu quả cho các cộng đồng cần thêm trường mới.

Dự án EB-5 đầu tư trường bán công là một dự án đặc biệt dành cho những nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến đầu tư định cư Hoa Kỳ. Bằng cách đầu tư $500,00 vào phát triển và xây dựng các trường bán công mới, nhà đầu tư sẽ có quyền nộp hồ sơ định cư theo chương trình EB-5 để nhận quyền thường trú, đồng thời đóng góp mang lại hiệu quả tích cực cho giáo dục trẻ em.

TÊN DỰ ÁNTHÔNG TIN DỰ ÁNCẬP NHẬT
Cập Nhật Các Dự Án Charter School (Phần 2)

PHASE 12 – SUNRISE

 -4500 NW 103 Ave., Sunrise, FL 33351

-Khai trương: Tháng 08.2015

-Số việc làm được tạo ra: 435

-Cấp lớp: K-8/ 1,374 sinh viên

Xem báo cáo chi tiết
Cập Nhật Các Dự Án Charter School (Phần 2)

PHASE 12B – JACKSONVILLE

 -2100 Dunn Avenue, Jacksonville 32218

-Khai trương: Tháng 08.2019

-Số việc làm tối thiểu được tạo ra: 290

-Cấp lớp: K8/ Tối thiểu 900 học sinh và 200 sinh viên

Xem báo cáo chi tiết
Cập Nhật Các Dự Án Charter School (Phần 2)

 PHASE 12C – PEMBROKE PINES

 -5000 SW 207th Terrace, Pembroke Pines, FL 33332

-Khai trương: Tháng 08.2016

-Số việc làm được tạo ra: 716

-Cấp lớp: 6-12/ 1,408 sinh viên

Xem báo cáo chi tiết

PHASE 18 – PINECREST

 -15250 SW 8th Street, Miami, FL 33194

-Khai trương: Tháng 08.2016

-Số việc làm được tạo ra: 541

-Cấp lớp: K-12/ 586 sinh viên

Xem báo cáo chi tiết
Cập Nhật Các Dự Án Charter School (Phần 2)

PHASE 24 – DELRAY

 -9085 Happy Hallow Road, Delray Beach, FL 33446

-Khai trương: Tháng 08.2017

-Số việc làm được tạo ra: 819

-Cấp lớp: K-12/ 188 sinh viên

Xem báo cáo chi tiết

 

Xem Cập nhật các dự án Charter School (Phần 1)

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!