Cập Nhật Các Dự Án Charter School (Phần 1)


Trường bán công Charter School là các trường cấp mẫu giáo, tiểu học và trung học được xây và quản lý bởi tư nhân nhưng được cấp vốn điều hành và quản lý giám sát bởi chính phủ. Trường bán công đầu tiên được thành lập tại Mỹ năm 1991. Mục tiêu của mô hình là tăng cường hiệu quả của khối tư nhân đồng thời cân đối bởi việc giám sát và hỗ trợ vốn điều hành từ chính phủ nhằm tạo ra một mô hình giáo dục hiệu quả cho các cộng đồng cần thêm trường mới.

Dự án EB-5 đầu tư trường bán công là một dự án đặc biệt dành cho những nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến đầu tư định cư Hoa Kỳ. Bằng cách đầu tư $500,00 vào phát triển và xây dựng các trường bán công mới, nhà đầu tư sẽ có quyền nộp hồ sơ định cư theo chương trình EB-5 để nhận quyền thường trú, đồng thời đóng góp mang lại hiệu quả tích cực cho giáo dục trẻ em.

TÊN DỰ ÁNTHÔNG TIN DỰ ÁNCẬP NHẬT

PHASE 4 – GOLDENROD

-6004 S Goldenrod Rd., Orlando, FL 32822

-Khai trương: Tháng 08.2015

-Số việc làm được tạo ra: 353

-Cấp lớp: K-8/1,077 sinh viên

Xem báo cáo chi tiết

Cập Nhật Các Dự Án Charter School (Phần 1)

PHASE 7 – KISSIMMEE

-2880 N. Orange Blossom Trail, Kissimmee 34741

-Khai trương: Tháng 08.2014

-Số việc làm được tạo ra: 333

-Cấp lớp: 6-12/604 sinh viên

 Xem báo cáo chi tiết

Cập Nhật Các Dự Án Charter School (Phần 1)

PHASE 10 – MCKINLEY

-2025 McKinley Street, Hollywood 33020

-Khai trương: Tháng 08.2015

-Số việc làm được tạo ra: 598

-Cấp lớp: K-12/1,560 sinh viên

 Xem báo cáo chi tiết

Cập Nhật Các Dự Án Charter School (Phần 1)

PHASE 11 – BOYNTON BEACH

-9385 Boynton Beach BLVD, Boynton Beach 33472

-Khai trương: Tháng 08.2014

-Số việc làm được tạo ra: 426

-Cấp lớp: 6-12/1,611 sinh viên

 Xem báo cáo chi tiết

 

Xem tiếp Cập nhật các dự án Charter School (Phần 2)

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!