CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10 NĂM 2018


CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10 NĂM 2018

Theo bản tin visa tháng 10/2018, Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Mỹ (NVC) hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp của Việt Nam có Ngày Ưu Tiên trước ngày 01/01/2016, tuy nhiên, NVC sẽ chưa xử lý hồ sơ của các nhà đầu tư EB-5 gián tiếp của Việt Nam trong tháng 10/2018.

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB4, EB5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

* Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý:  lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Employment- BasedAll Chargeability Areas Except Those ListedCHINA- mainland bornEl Salvador Guatemala HondurasINDIAMEXICOPHILIPPINES VIETNAM
1st
01/04/2017
01/06/2016
01/04/2017
01/06/2016
01/04/2017
01/04/2017
01/04/2017
2nd
C
01/04/2015C26/03/2009C
C
C
3rdC01/06/2015C
01/01/2009
C01/06/2017C
Other Workers
C
01/05/2007
C
01/01/2009
C01/06/2017C
4th
C
C
15/02/2016
C
22/10/2016
C
C
Certain Religious Workers
U
UUUUUU
5th
Non Regional Center (C5 and T5)
C
15/08/2014
C
C
C
C
01/01/2016
5th
Regional Center        (I5 and R5)
UUUUUUU

 

Ngày tiếp nhận đơn

Employment- BasedAll Chargeability Areas Except Those ListedCHINA- mainland bornEl Salvador Guatemala HondurasINDIAMEXICOPHILIPPINES
1st
01/06/2018
01/10/2017
01/06/2018
01/10/2017
01/06/2018
01/06/2018
2nd
C
15/06/2015C22/05/2009
C
C
3rdC
08/08/2015
C
01/10/2009
C01/07/2017
Other Workers
C
01/06/2008
C
01/10/2009
C01/07/2017
4th
C
C
01/05/2016CC
C
Certain Religious Workers
C
C01/05/2016CCC
5th
Non Regional Center (C5 and T5)
C
01/10/2014
C
C
C
C
5th
Regional Center        (I5 and R5)
C01/10/2014CCCC

 

Dự đoán sau khi Việt Nam được cấp hạn mức visa mới của năm tài chính 2019 vào tháng sau (10/2018), lượng hồ sơ này sẽ tiếp tục được Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia Mỹ xử lý.

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN HỒ SƠ ĐỊNH CƯ MỸ, XIN VUI LÒNG:

Liên hệ để đặt lịch hẹn tư vấn:      Ms. Thiện Nguyễn (028) 38.290.430

Email: vietnam@kornova.com

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!