Báo cáo xếp hạng tín dụng PTC mới nhất


Cập nhật mới nhất các báo xếp hạng tín dụng độc lập gần đây nhất về Trái phiếu daonh thu cao cấp của Ủy ban vận hành xa lộ tiểu bang Pennsylvania (PTC).

Tất cả các cơ quan xếp hạng tín dụng lớn ở Mỹ đều đánh giá  Trái phiếu Doanh thu Cao cấp của PTC hạng A hoặc A+.

Xin lưu ý rằng Khoản vay PTC EB-5 sẽ được bảo vệ và có bảo đảm giống như Trái phiếu Doanh thu Cao Cấp của PTC.

Chúng tôi tự tin rằng Khoản vay PTC EB-5 có chất lượng an toàn và cao, được chứng minh qua các báo cáo tín dụng này.
Báo cáo xếp hạng tín dụng PTC mới nhất Báo cáo xếp hạng tín dụng PTC mới nhất

 

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!