Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018


Tính đến cuối tháng 1 năm 2018, tổng chi phí đưa vào xây dựng phát triển dự án đạt mức $273 triệu đô-la , chiếm hơn 45% tổng vốn toàn dự án là $606 triệu đô-la. Dự án dự kiến tạo ra 3,804 việc làm – 98% việc làm từ xây dựng – ngay khi toàn bộ vốn đầu tư được đưa vào dự án, bảo đảm  vượt mức yêu cầu tạo việc làm, với tổng số 15 việc làm trên mỗi nhà đầu tư.

Báo cáo doanh số dự án Escaya 28.01.2018

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!