Báo cáo doanh số dự án Escaya 10.12.2017


Báo cáo doanh số biệt thự chào bán dự án Escaya 29.10.2017, dinh cu My eb5, The xanh My, Kornova

   KHU BIỆT THỰ  XÂY DỰNG BỞI 3 NHÀ THẦU HÀNG ĐẦU HOA KỲ

Mỗi nhà thầu phát hành 3 mẫu nhà trong dự án, mang đến tổng số 9 mẫu nhà với tổng doanh số chào bán như sau:

Brookfield Residential công ty địa ốc dân cư lớn thứ 5 trên toàn Bắc Mỹ.

Tổng số biệt thự chào bán: 78
Tổng số hợp đồng mua: 56
Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 72%

Báo cáo doanh số dự án EB5 Escaya

Cal Atlantic Homes, nhà thầu xây dựng nhà lớn thứ tư Hoa Kỳ, với hơn 100 năm kinh nghiệm xây dựng.

Tổng số biệt thự chào bán: 95
Tổng số hợp đồng mua: 56
Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 68%

Báo cáo doanh số dự án EB5 Escaya

Shea Homes, nhà thầu nhà mới tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ

Tổng số biệt thự chào bán: 76
Tổng số hợp đồng mua: 70
Tỷ lệ biệt thự bán hoàn tất: 92%

Báo cáo doanh số dự án Escaya

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!