29.9.2017- Chương trình Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) phát hành 31 Thư Mời Nộp Đơn


29 Tháng 9, 2017 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 31 Thư Mời Nộp Đơn  trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 90 đến 95 điểm, trong đó 21 hồ sơ 90 điểm – mức điểm thấp nhất trong lần tuyển chọn này.

Tháng Số thư mời Điểm số
09 31 90 – 95

 

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 30 hồ sơ di trú  trong tháng 9.2017

Theo Manitoba Immigration

Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Đặt lịch hẹn tư vấn cùng Kornova Vietnam
Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú